K U R ´A N ´I K E R i M ´D E N

A Y E T – i K E R i M E M E A L L E R i


A L L A H´ IN ADI ANILMADAN KESiLEN HAYVANIN
ETiNi YEMEYiN; BU A L L A H´ A iTAATTEN CIKMAK
OLUR. SEYTANLAR iSE, DOSTLARINA SiZiNLE
MÜCADELE ETMEYi TELKiN EDER. EGER ONLARA
UYUP HELALI HARAM VE HARAMI HELAL SAYARSANIZ
MUHAKKAK SiZ DE MÜSRiK OLURSUNUZ.

KUR´AN´I KERiM / EN´AM SURESi 121 MEALi


DE Ki : NAMAZIM DA, iBADETiM DE, HAYATIM DA,
ÖLÜMÜM DE, ALEMLERiN R A B B i OLAN A L L A H
iCiNDiR.

KUR´AN´I KERiM / EN´AM SURESi 162 MEALi


( ADEM iLE ESi ) DEDiLER Ki ; „E Y R A B B i M i Z !
BiZ KENDiMiZE ZULMETTiK. EGER BiZi BAGISLAMAZ
VE BiZE ACIMAZSAN MUTLAKA ZiYAN EDENLERDEN
OLURUZ.“

KUR´AN´I KERiM / A´RAF SURESi 23 MEALi


AYETLERiMiZi YALAN SAYIP KiBiRLERiNE YEDiREMEYENLER
YOK MU, iSTE ONLARA GÖK KAPILARI ACILMAZ ONLAR,
DEVE iGNE DELiGiNE GiRMEDiKCE CENNETE GiREMEZLER.
GÜNAHKARLARI iSTE BÖYLE CEZALANDIRIRIZ.

KUR´AN´I KERiM / A´RAF SURESi 40 MEALi


EN GÜZEL iSiMLER A L L A H´ INDIR ; O iSiMLERLE
ONA DUA EDiN. O´NUN iSiMLERi HAKKINDA HAKTAN
AYRILANLARI iSE BIRAKIN. ONLAR iSLEDiKLERiNiN
CEZASINI GÖRECEKLERDiR.

KUR´AN´I KERiM / A´RAF SURESi 180 MEALi


(RESULÜM !) SEN AF YOLUNU TUT, iYiLiGi EMRET,
VE CAHiLLERDEN YÜZ CEViR.

KUR´AN´I KERiM / A´RAF SURESi 199 MEALi


BiLiNiZ Ki, MALLARINIZ VE COCUKLARINIZ BiRER iMTiHAN
SEBEBiDiR VE BÜYÜK MÜKAFAT A L L A H´ IN KATINDADIR.

KUR´AN´I KERiM / ENFAL SURESi 28 MEALi


GÖKLERiN VE YERiN MÜLKÜ A L L A H´ I N D I R.
DiRiLTEN DE ÖLDÜREN DE O´DUR. A L L A H ´T A N BASKA
SiZiN NE BiR DOSTUNUZ VARDIR, NE DE BiR YARDIMCINIZ.

KUR´AN´I KERiM / TEVBE SURESi 116 MEALi


BiLiN Ki, A L L A H´ IN DOSTLARI iCiN NE BiR KORKU VARDIR,
NE DE ONLAR MAHZUN OLURLAR. ONLAR iMAN EDEN VE
A L L A H´ IN EMiR VE YASAKLARINA KARSI GELMEKTEN
SAKINAN TAKVA EHLiDiR. DÜNYA HAYATINDA DA, AHiRETTE
DE ONLAR iCiN MÜJDE VARDIR. A L L A H´ IN SÖZLERiNDE
DEGiSiKLiK OLMAZ. EN BÜYÜK KURTULUS iSTE BUDUR.

KUR´AN´I KERiM / YUNUS SURESi 62 – 63 – 64 MEALi


ONLAR, iMAN EDEN VE KALBLERi A L L A H´ IN ZiKRiYLE
HUZUR BULAN KiMSELERDiR. HABERiNiZ OLSUN Ki,
KALBLER ANCAK A L L A H´ IN ZiKRiYLE HUZURA KAVUSUR.

KUR´AN´I KERiM / RA´D SURESi 28 MEALi


SiZE iSTEDiGiNiZ SEYiN HEPSiNi VERMiSTiR. A L L A H´ IN
NiMETiNi SAYALIM DERSENiZ SAYAMAZSINIZ. BÖYLE iKEN
YiNE iNSAN COK ZALiM, COK NANKÖRDÜR.

KUR´AN´I KERiM / iBRAHiM SURESi 34 MEALi


„E Y R A B B i M !
BENi VE ZÜRRiYETiMi NAMAZ KILANLARDAN EYLE.
EY R A B B i M i Z ! DUAMI KABUL BUYUR.
EY R A B B i M i Z ! HESAPLARIN GÖRÜLECEGi GÜN
BENi ANAMI BABAMI VE BÜTÜN iMAN EDENLERi BAGISLA“

KUR´AN´I KERiM / iBRAHiM SURESi 40 – 41 MEALi


ZALiMLERiN iSLEDiKLERiNDEN A L L A H´ I HABERSiZ
SANMA. A L L A H ONLARIN CEZASINI ÖYLE BiR GÜNE
BIRAKIR Ki, O GÜN GÖZLER DEHSETTEN DONAKALACAKTIR.

KUR´AN´I KERiM / iBRAHiM SURESi 42 MEALi


GÖKLERi, YERi VE iKiSi ARASINDAKiLERi BiZ ANCAK
HAK iLE YARATTIK. KIYAMET GÜNÜ DE MUTLAKA
GELECEKTiR. ARTIK ONLARIN KUSURLARINI HOSGÖR
VE ONLARA YUMASAKLIKLA DAVRAN.
SÜPHESiZ Ki R A B B i N HERSEYi YARATAN VE HERSEYi
HAKKIYLA BiLENDiR. AND OLSUN Ki BiZ SANA, HER
ZAMAN TEKRARLANAN YEDi AYETLi FATiHA´YI VE
AZAMETLi KUR´AN´I VERDiK. SAKIN ONLARDAN BiR
KISMINI NASiPLENDiRDiGiMiZ SEYLERE GÖZÜNÜ DiKME;
ONLAR KARSISINDA MAHZUN DA OLMA. Mü´MiNLERE
iSE TEVAZU VE SEFKAT KANATLARINI iNDiR.

KUR´AN´I KERiM / HiCR SURESi 85 - 88 MEALi


„R A B B i N, SADECE KENDiSiNE KULLUK ETMENiZi,
ANA – BABANIZA DA iYi DAVRANMANIZI KESiN BiR SEKiLDE
EMRETTi. ONLARDAN BiRi VEYA iKiSi SENiN YANINDA
YASLANIRSA, KENDiLERiNE < OF > BiLE DEME; ONLARI
AZARLAMA; iKiSiNE DE GÜZEL SÖZ SÖYLE.“

KUR´AN´I KERiM / iSRA SURESi 23 MEALi


ONLARI ESiRGEYEREK ALCAK GÖNÜLLÜLÜKLE ÜZERLERiNE
KANAT GER VE „R A B B i M KÜCÜKLÜGÜMDE ONLAR BENi
NASIL YETiSTiRMiSLERSE, SiMDi DE SEN ONLARA ( ÖYLE )
RAHMET ET !“ DiYEREK DUA ET.

KUR´AN´I KERiM / iSRA SURESi 24 MEALi


KiM BU DÜNYA DA H A K K A KARSI KÖRLÜK EDERSE,
iSTE O AHiRETTE DE KÖRDÜR VE YOLCA DAHA SASKINDIR.

KUR´AN´I KERiM / iSRA SURESi 72 MEALi


O GENCLER MAGARAYA SIGINDIKLARINDA, „E Y R A B B i M i Z,“
DEMiSLERDi, „BiZE YÜCE KATINDAN BiR RAHMET VER VE
iSiMiZDE, SENiN RIZANA ERiSMEK iCiN MUVAFFAKiYET NASiP
ET.“
KUR´AN´I KERiM / KEHF SURESi 10 MEALi


MERYEM iSA´YA HAMiLE KALIP ONUNLA BERABER UZAK
BiR YERE CEKiLDi. NiHAYET DOGUM SANCISIYLA BiR HURMA
DALINA YAPISTI. „NE OLURDU,“ DEDi, „BUNDAN EVVEL
ÖLÜP DE UNUTULUP GiTSEYDiM !“

KUR´AN´I KERiM / MERYEM SURESi 22 - 23 MEALi


„DOGDUGUM GÜN DE, ÖLDÜGÜM GÜN DE, DiRi OLARAK
HASREDiLECEGiM GÜN DE SELAMET ÜZERiMEDiR.“
iSTE MERYEM OGLU iSA BUDUR. ONUN HAKKINDA
iHTiLAFA DÜSTÜKLERi SÖZÜN DOGRUSU DA BÖYLEDiR.

KUR´AN´I KERiM / MERYEM SURESi 33 - 34 MEALi


MUSA : R A B B i M ! DEDi, YÜREGiME GENiSLiK VER.
iSiMi BANA KOLAYLASTIR. DiLiMDEN (SU) BAGI CÖZ Ki
SÖZÜMü ANLASINLAR.

KUR´AN´I KERiM / TA HA SURESi 25 - 28 MEALi


AiLENE NAMAZI EMRET, SEN DE NAMAZA SABIR VE SEBATLA
DEVAM ET. BiZ SENDEN RIZIK iSTEMiYORUZ, SENi RIZIKLANDIRAN
BiZiZ. AKiBET, A L L A H´ IN EMiR VE YASAKLARINA KARSI
GELMEKTEN SAKINANLARINDIR.

KUR´AN´I KERiM / TA HA SURESi 132 MEALi


HER NEFiS ÖLÜMÜ TADICIDIR. SiZi DENEMEK iCiN
HAYIRLA DA SERLE DE iMTiHAN EDERiZ. SONUNDA
iSE BiZE DÖNDÜRÜLECEKSiNiZ.

KUR´AN´I KERiM / ENBiYA SURESi 35 MEALi


AND OLSUN Ki SENDEN EVVEL DE PEYGAMBERLERLE ALAY
EDiLMiSTi. DERKEN O ALAY EDENLERi, ALAYA ALDIKLARI
AZAP KUSATIVERDi.

KUR´AN´I KERiM / ENBiYA SURESi 41 MEALi


EYYUB´U DA (AN), HANi R A B B ´iNE : „BASIMA BU DERT
GELDi. SEN, MERHAMETLiLERiN EN MERHAMETLiSiSiN“ DiYE
NiYAZ ETMiSTi.

KUR´AN´I KERiM / ENBiYA SURESi 83 MEALi


BALIGIN YUTTUGU YUNUS´U DA HATIRLA Ki, ÖFKELENEREK
KAVMiNi TERK ETMiS VE BiZiM DE KENDiSiNi BU YÜZDEN
BiR SIKINTIYA SOKMAYACAGIMIZI SANMISTI. SONRA KARANLIKLAR
iCiNDE KALDIGINDA NiYAZ ETTi; „SENDEN BASKA iLAH YOKTUR,
SENi HER TÜRLÜ NOKSANDAN TENZiH EDERiM. GERCEKTEN BEN
KENDiNE ZULMEDENLERDEN OLDUM.“

KUR´AN´I KERiM / ENBiYA SURESi 87 MEALi


ZEKERiYA´ YI DA HATIRLA Ki, R A B B ´iNE SÖYLE NiYAZ ETMiSTi :
„Y A R A B B i, BENi TEK BASIMA EVLATSIZ BIRAKMA. SEN
VARiSLERiN HAYIRLISISIN; CÜNKÜ BAKi KALAN VE HERSEYiN
HAKiKi SAHiBi OLAN SENSiN.“

KUR´AN´I KERiM / ENBiYA SURESi 89 MEALi


iSTE BÜTÜN BU PEYGAMBERLERiN GETiRDiKLERi DiN, TEK
BiR DiNDiR Ki, O DA SiZiN DiNiNiZ OLAN iSLAM DIR.
BEN DE SiZiN R A B B i N i Z i M ; O HALDE YALNIZ BANA
KULLUK EDiN.

KUR´AN´I KERiM / ENBiYA SURESi 92 MEALi


MÜ´MiNLERE SÖYLE, GÖZLERiNi HARAMDAN SAKINSINLAR,
NAMUSLARINI DA KORUSUNLAR. BU ONLARIN TEMiZLiGi
iCiN DAHA UYGUNDUR. MUHAKKAK Ki A L L A H ONLARIN
YAPTIKLARINDAN HAKKIYLA HABERDARDIR.

KUR´AN´I KERiM / NUR SURESi 30 MEALi


MÜ´MiN KADINLARA DA SÖYLE, GÖZLERiNi HARAMDAN
SAKINSINLAR, NAMUSLARINI DA KORUSUNLAR.
ZiYNETLERiNi iSE, GÖRÜNMESi ZARURi OLAN KISIMLAR
MÜSTESNA, ACIGA VURMASINLAR. BASÖRTÜLERiNi DE
YAKALARININ ÜZERiNi KAPATACAK SEKiLDE iYiCE
ÖRTSÜNLER. KOCALARINDAN, BABALARINDAN, KOCALARININ,
BABALARINDAN, OGULLARINDAN, KOCALARININ OGULLARINDAN,
KARDESLERiNDEN, KARDESLERiNiN OGULLARINDAN,
KIZKARDESLERiNiN OGULLARINDAN, MÜ´MiN KADINLARDAN,
CARiYELERiNDEN, CiNSi iKTiDARI OLMAYAN HiZMETCiLERDEN
VE SEHVET CAGINA GELMEMiS COCUKLARDAN BASKASINA
ZiYNET YERLERiNi GÖSTERMESiNLER. GiZLEDiKLERi
ZiYNETLERi BELLi OLSUN DiYE AYAKLARINI YERE
VURMASINLAR. HEPiNiZ A L L A H´ A TEVBE EDiN,
EY MÜ´MiNLER, TA Ki KURTULUSA ERESiNiZ.

KUR´AN´I KERiM / NUR SURESi 31 MEALi


A L L A H GÖKLERiN VE YERiN NURUDUR. O´NUN NURUNUN MiSALi,
BiR LAMBA YUVASI GiBiDiR Ki, ONDA BiR KANDiL VARDIR.
KANDiL DE CAM FANUS iCiNDEDiR. CAM FANUS iSE,
iNCi GiBi PARLAYAN BiR YILDIZA BENZER Ki, NE DOGUYA,
NE DE BATIYA AiT OLMAYAN MÜBAREK BiR AGACIN YAKITINDAN
TUTUSTURULUR. ONUN YAKITI, KENDiSiNE ATES DOKUNMASA
BiLE ISIK VERECEK KABiLiYETTEDiR.
O N U R Ü S T Ü N E N U R D U R .
A L L A H D i L E D i G i N i N U R U N A K A V U S T U R U R.
iNSANLARA DA A L L A H BÖYLE MiSALLER VERiR.
CÜNKÜ A L L A H HERSEYi HAKKIYLA BiLENDiR.

KUR´AN´I KERiM / NUR SURESi 35 MEALi


iKi DENiZi BiRi TATLI VE LEZZETLi, ÖBÜRÜ TUZLU VE
ACI OLMAK ÜZERE BiRBiRiNE YAKLASTIRAN HER iKiSi
ARASINDA MANEVi BiR ENGEL, GECiLMEZ BiR MANiA
YAPAN O´ DUR.

KUR´AN´I KERiM / FURKAN SURESi 53 MEALi


„Y A R A B B i, BANA iLiM VE HiKMET VER VE BENi SALiH
KULLARININ ARASINA KAT. BANA ARKAMDAN HAYIRLA YAD
EDiLMEYi NASiP ET. BENi NiMETLERiNLE DOLU CENNETiN
VARiSLERiNDEN KIL.“

KUR´AN´I KERiM / SUARA SURESi 83 - 85 MEALi


KiTAP EHLiYLE ANCAK EN GÜZEL BiR YOLDAN MÜCADELE
EDiN, GÜZELLiKLE, YUMUSAKLIKLA, DELiL VE iSPAT YOLUYLA
ONLARA HAKKI ANLATIN. ANCAK ONLARDAN ZULME SAPANLAR
MÜSTESNADIR. ONLARA DEYiN Ki; „BiZE iNDiRiLENE DE, SiZE
iNDiRiLENE DE BiZ iMAN ETTiK. BiZiM iLAHIMIZ DA SiZiN
iLAHINIZ DA BiRDiR. BiZ ANCAK O´NA BOYUN EGERiZ.“

KUR´AN´I KERiM / ANKEBUT SURESi 46 MEALi


A L L A H, KULLARINDAN DiLEDiGiNiN RIZKINI GENiSLETiR,
DiLEDiGiNiNKiNi DARALTIR. SÜPHESiZ Ki A L L A H HERSEYi
HAKKIYLA BiLiR.

KUR´AN´I KERiM / ANKEBUT SURESi 62 MEALi


GÖKLERiN VE YERiN YARATILISI iLE DiLLERiNiZiN VE
RENKLERiNiZiN, SESLERiNiZiN VE SiMALARINIZIN FARKLILIGI DA
YiNE O´NUN AYETLERiNDENDiR. iLiM SAHiPLERi iCiN ELBETTE
BUNDA DELiLLER VARDIR.

KUR´AN´I KERiM / RUM SURESi 22 MEALi


YÜZÜNÜ HAK DiN OLAN iSLAMA CEViR – O FITRAT DiNi Ki,
A L L A H iNSANLARI O DiN ÜZERiNE YARATMISTIR.
A L L A H YARATISINI DEGiSTiRECEK DEGiLDiR; SiZ DE
A L L A H´ IN YARATTIGINI DEGiSTiRMEYiN. iSTE DOS DOGRU
DiN BUDUR; LAKiN iNSANLARIN COGU BiLMEZ.

KUR´AN´I KERiM / RUM SURESi 30 MEALi


iNSANLARIN KENDi ELLERiYLE iSLEDiKLERi KÖTÜLÜKLER
YÜZÜNDEN KARADA VE DENiZDE FESAT MEYDANA
CIKMISTIR. BELKi VAZGECERLER DiYE, iSLEDiKLERi
KÖTÜLÜKLERiN CEZASINDAN BiR KISMINI A L L A H
ONLARA BÖYLECE TATTIRIR.

KUR´AN´I KERiM / RUM SURESi 41 MEALi


„OGLUM, EGER YAPTIGIN iS BiR HARDAL TANESi
KADAR BiLE OLSA VE BiR TAS iCiNE GiRSE YAHUT
GÖKLERDE VEYA YERDE GiZLENMiS OLSA, A L L A H
ONU ORTAYA CIKARIR. MUHAKKAK Ki A L L A H EN
GiZLi iSLERi BÜTÜN iNCELiGiYLE BiLiR; O HERSEYDEN
HAKKIYLA HABERDARDIR.“

KUR´AN´I KERiM / LOKMAN SURESi 16 MEALi


„OGLUM, NAMAZINI DOS DOGRU KIL ; iYiLiGi TASViYE ET,
KÖTÜLÜKTEN SAKINDIR ; BASINA GELENE SABRET.
SÜBHESiZ Ki BUNLAR, UGRUNDA AZiM VE SEBAT EDiLMEYE

SÜPHESiZ BUNLAR. UGRUNDA AZiM VE SEBAT EDiLMEYE
DEGER iSLERDENDiR. GURURLANIP iNSANLARDAN YÜZÜNÜ
CEViRME; YERYÜZÜNDE KASILARAK YÜRÜME. CÜNKÜ
A L L A H BÜYÜKLÜK TASLAYAN VE ÖVÜNENLERi SEVMEZ.
YÜRÜYÜSÜNDE MUTEDiL OL; SESiNi ALCALT, SESLERiN
EN CiRKiNi, SÜPHESiZ Ki ESEKLERiN SESiDiR.“

KUR´AN´I KERiM / LOKMAN SURESi 17 - 19 MEALi


YERYÜZÜNDE BÜTÜN AGACLAR KALEM, DENiZLER DE
MÜREKKEP OLSA, ARKASINDAN BUNA YEDi DENiZ
DAHA iLAVE EDiLSE, A L L A H´ IN KELiMELERi YAZMAKLA
TÜKENMEZDi. SÜPHESiZ Ki A L L A H´ IN KUDRETi HERSEYE
GALiPTiR ; ONUN HER iSi HiKMET iLEDiR.

KUR´AN´I KERiM / LOKMAN SURESi 27 MEALi


Kaynak Kitaplar :

HAK DiNi KUR´AN DiLi / ELMALILI M. HAMDi YAZIR
AKCAG YAYINLARI - ANKARA 1995

KUR´AN´I KERiM VE TÜRKCE ANLAMI / iSMAiL HAKKI iZMiRLi
EREN YAYINLARI - iSTANBUL 1977

KUR´AN´I KERIM´iN ACIKLAMALI TÜRKCE MEALi
YENi ASYA YAYINLARI - iSTANBUL

KUR´AN´I KERiM VE TÜRKCE ACIKLAMALI MEALi
MUSHAF- I SERiF BASIM KURUMU - MEDiNE-i MÜNEVVERE

KUR´AN-I KERiM FiHRiSTi / DR. ABDÜLVEHHAB ÖZTÜRK
TiMAS YAYINLARI - iSTANBUL 1993

KUR´AN-I KERiM LUGATI
TiMAS YAYINLARI - iSTANBUL 1994

AYET BULMA REHBERi / MEHMET HULUSi iSLER (Emekli Müftü)
iSLER KiTABEVi - KONYA 1980

- YUKARIDA GECEN AYET-i KERiME MEALLERiNiN HiCBiRiSiNDE
SECDE AYETi YOKTUR ! –

<< iNSAN ELiNiN MAHSULÜ HER ESERDE OLDUGU GiBi
BU MEALLERDE DE GÖRÜLEBiLECEK KUSURLARIN HEPSi
BiZE, iYiLiK VE GÜZELLiKLERiN HEPSi DE KUR´AN´IN
KENDiSiNE AiTTiR. A L L A H (C.C.) iNSALLAH BiZi ONUNLA
YASATSIN, ONUNLA ÖLDÜRSÜN VE ONUNLA DiRiLTSiN.
(AMiN) >>